Στούντιο

<img src="bedroom.jpg" alt="BlueDreamCorfu">

Στούντιο 3 ατόμων

<img src="bedroom.jpg" alt="BlueDreamCorfu">

Οικογενειακό Στούντιο

<img src="kitchen.jpg" alt="BlueDreamCorfu">